Op 11 mei verschijnen drie Duitse vliegtuigen boven West-Terschelling. Er klinkt luchtalarm en de bevolking vlucht naar het Dennebosje (tijdens de mobilisatie was dit al meermalen geoefend). Eén van de vliegtuigen wordt neergehaald door het luchtafweergeschut. De bemanning wordt opgepikt en aan de wal gebracht. De dagen daarop verschijnen meer Duitse vliegtuigen maar de marine weet ze op veilige afstand te houden. Het gebulder van kanonnen tijdens de strijd bij Kornwerderzand wordt ook op Terschelling gehoord. Ondertussen verslechtert de scheepvaart-verbinding met de wal en ontstaat voedselschaarste op Terschelling.

 

De eerste “Inselkommandant” was Kapitänleutnant M.A. Helmuth Klett, de laatste was Marine Kapitan Leutnant Bernard.

Begin 1942 kreeg Terschelling kapitein-luitenant der Marine Artillerie Klar als Inselkommandant.
Eind 1942 werd Klars opvolger majoor der
Marine Infanterie Lindner. Op 23 november 1942 werd hij opgevolgde door majoor der Infanterie Siegeroth.

Op 16 februari 1944 werd Inselkommandant majoor Siegeroth wegens overplaatsing naar Denemarken
opgevolgd door Hauptmann der Infanterie Schindler.

In juli 1944 vertrok Schindler met twee compagnieën naar Texel. Zijn opvolger werd Hauptmann der Infanterie Haucke, tevens commandant van de twaalfde compagnie Infanterie die te Hoorn was gelegerd.
Onder het bewind van Haucke trad een verslechtering in het beleid van de Duitse autoriteiten op, waardoor de bevolking werd getroffen. Haucke verliet Terschelling begin september 1944.

In oktober 1944 werd Haucke vervangen door Kapitein-luitenant der Marine Infanterie Bernard.

Wanneer 15 mei Nederland capituleert, vertrekken de marineschepen onmiddellijk uit de haven van West-Terschelling richting Engeland. In de voormiddag van 16 mei zetten de eerste Duitsers voet op Terschelling. Op 18 mei ondertekenen Kapitein ter Zee Van Aller en Res. Kapitein der Infanterie Van der Waal het protocol van Overgave voor Vlieland en Terschelling. (De waddeneilanden hadden destijds toestemming gekregen apart van Nederland een eventuele overgave te kunnen tekenen.)

bemanning loodsvaartuig noordsvaarder in Engeland

Deel van de bemanning van het loodsvaartuig “Noordvaarder” op 19 mei 1940 in Engeland.

Noordsvaarder in Engeland

Loodsboot s.s. “Noordsvaarder” in marinekleuren arriveert in Engeland.